ISKOLÁNK BEMUTATÁSA

 

 

A BVHSZC Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája most a Ludovika téren található, de várhatóan a jövő tanévtől a VI. kerület Rippl-Rónai utca 26. frissen felújításra kerülő épületébe költözünk. Az intézmény jelenlegi felszereltsége kiemelkedő: számítógéptermek az informatika és nyelvoktatáshoz, a legújabb oktatástechnikai eszközök, a szakmai tantárgyak tanításához demonstrációs termek, tornaterem, kondicionáló terem, tágas büfé, ebédlő. A felsoroltak az új épületben is biztosítottak lesznek.

Iskolánk kitűnő választás lehet olyan tanulók számára, akik a humán pályák iránt érdeklődnek vagy azok számára, akik még pontosan nem tudták eldönteni, hogy milyen szakmát válasszanak, de szeretnének sok, hasznos, a hétköznapi életben is jól használható ismeretre szert tenni.

 

 

SZAKGIMNÁZIUM

 

2016 szeptemberétől a korábbi szakközépiskolák szakgimnáziumként, a korábbi szakiskolák pedig szakközépiskolaként működnek tovább. A szakgimnázium négy évfolyamos. A végzés évében a tanulók érettségi vizsgát tesznek, aminek része lesz a szakmai tárgy vizsga is, így az érettségi bizonyítvány mellett OKJ szakképzettséget is szereznek.


A szakgimnáziumban, 3 ágazatban indítunk osztályokat:

 

 

Céljaink:

 • az általános műveltség megalapozása – érettségi vizsga,
 • felkészítés a OKJ szakképzettség megszerzésére,
 • stabil alapok lefektetése az érettségihez kötött további szakirányú szakképesítés megszerzéséhez és a felsőfokú továbbtanuláshoz,
 • a tudás mellett a humanista értékrend kialakítása.

 

Nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre a humán szakmacsoportba tartozó szakmákhoz szükséges területeken: pl. hatékony, konfliktusmentes kommunikáció, problémamegoldás, empátia, türelem, együttműködés. Így tanulóink olyan ismeretek, képességek birtokába jutnak, amelyekre nemcsak a humán területen dolgozóknak, de minden munkavállalónak szüksége van.
Nevelőtestületünk sokszínű, általában többirányú képesítéssel rendelkező, de egységes hozzáállású pedagógusokból áll.


Középiskolánkban a közismereti oktatás és a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szerves egységet alkot. A közismereti órák mellett a tanterv tartalmazza a választott szakma elmélet és gyakorlat tantárgyait is. A külső szakmai gyakorlat a tanévhez kapcsolódóan és nyári gyakorlatok formájában valósul meg Budapest kiemelkedő egészségügyi, oktatási és szociális intézményeiben.
Az érettségi vizsga után iskolánkban, három szakmacsoportban (egészségügy, oktatás, szociális szolgáltatások) nyílik lehetőség a tanulmányok folytatására iskolarendszerű, nappali tagozatos OKJ-vizsgával záruló képzés keretében. A szakgimnáziumban megszerzett ismereteket az érettségi utáni szakirányú (OKJ) tanulmányok esetén beszámítjuk, ezáltal a képzési idő 1 évvel lerövidül.

Szolgáltatásaink:

  • a 9-10. évfolyamon tanulószoba segíti az eredményes tanulást
  • az E-ellenőrző a tanulmányi eredmények naprakész követését szolgálja
  • érdeklődő diákjainknak az emelt szintű érettségire való felkészítést is biztosítjuk
  • tanórán kívüli és egyéni foglalkozások keretében biztosítjuk a tehetséges és a tanulási problémákkal küzdő tanulóink fejlődését
  • tehetséges diákjainknak házi versenyeket szervezünk és támogatjuk iskolán kívüli versenyeken való részvételüket is
  • délutánonként több sportágban is kipróbálhatják magukat diákjaink
  • nehézségekkel küzdő tanulóinknak MENTORDA programunkkal és pszichológiai szolgáltatással nyújtunk támogatást
  • színház- és múzeumlátogatásokat, rendszeres hétvégi túrákat, külföldi tanulmányutakat szervezünk

   

  SZAKKÖZÉPISKOLA

   

  2016 szeptemberétől a korábbi szakiskolák helyett szakközépiskolák látják el a feladatot. A képzés 3+2 éves, az első 3 évet a komplex szakmai vizsga zárja.


  A szakközépiskolai tagozatunkon szociális gondozó és ápoló végzettség szerezhető 3 év alatt. Elsődleges célja a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztése.


  A szakmai tárgyak mellett komplex műveltségi területeken folyik az oktatás:
  kommunikáció, idegen nyelv, matematika, társadalomismeret, természetismeret, testnevelés.
  Az OKJ végzettséget szerzett tanulóknak lehetőségük lesz tanulmányaikat folytatni és egy további, 2 éves érettségi felkészítő szakasz után érettségi bizonyítványt is szerezni.