ISKOLÁNK BEMUTATÁSA

 

 

A BVHSZC Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a VI. kerület Rippl-Rónai utca 22-26. frissen felújított épületébe költözött.
Az intézmény felszereltsége kiemelkedő: számítógéptermek az informatika és nyelvoktatáshoz, a legújabb oktatástechnikai eszközök, a szakmai tantárgyak tanításához demonstrációs termek, két tornaterem, kondicionáló terem, tágas büfé, ebédlő.
Iskolánk kitűnő választás lehet olyan tanulók számára, akik a humán pályák iránt érdeklődnek, vagy azok számára, akik még nem tudták pontosan eldönteni, hogy milyen szakmát válasszanak, de szeretnének sok, hasznos, a hétköznapi életben is jól használható ismeretre szert tenni. Oktatómunkánk minőségét a következő sikereink is bizonyítják:

 

 

SIKEREINK a 2016/2017. tanévben:
A felsőoktatási felvételin többletpontra jogosító versenyeredmények:
ÁSZÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ EGÉSZSÉGÜGY:
X. hely
XXII. hely
XXIII. hely
ÁSZÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ SZOCIÁLIS:
VII. hely
XI. hely
XIX. hely
ÁSZÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ PEDAGÓGIA:
V.hely
XXI. hely
XXIII. hely
OKTV ORSZÁGOS DÖNTŐ BIOLÓGIA:
VII.hely

 

 

SZAKGIMNÁZIUM
A szakgimnázium négy évfolyamos. A végzés évében a tanulók érettségi vizsgát tesznek, aminek része lesz a szakmai tárgy vizsgája is, így az érettségi bizonyítvány mellett OKJ szakképzettséget is szereznek.
A szakgimnáziumban, 3 ágazatban indítunk osztályokat:

Céljaink:

 • az általános műveltség megalapozása – érettségi vizsga,
 • felkészítés az OKJ szakképzettség megszerzésére,
 • stabil alapok lefektetése az érettségihez kötött további szakirányú szakképesítés megszerzéséhez és a felsőfokú továbbtanuláshoz,
 • a tudás mellett a humanista értékrend kialakítása.

Nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre a humán szakmacsoportba tartozó szakmákhoz szükséges területeken: pl. hatékony, konfliktusmentes kommunikáció, problémamegoldás, empátia, türelem, együttműködés. Így tanulóink olyan ismeretek, képességek birtokába jutnak, amelyekre nemcsak a humán területen dolgozóknak, de minden munkavállalónak szüksége van.
Középiskolánkban a közismereti oktatás és a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szerves egységet alkot. A közismereti órák mellett a tanterv tartalmazza a választott szakma elméleti és gyakorlati tantárgyait is. A külső szakmai gyakorlat a tanév közben és nyári gyakorlatok formájában valósul meg Budapest kiemelkedő egészségügyi, oktatási és szociális intézményeiben.

Az érettségi vizsga után iskolánkban, három szakmacsoportban (egészségügy, oktatás, szociális szolgáltatások) nyílik lehetőség a tanulmányok folytatására iskolarendszerű, nappali tagozatos OKJ-vizsgával záruló képzés keretében. A szakgimnáziumban megszerzett ismereteket az érettségi utáni szakirányú (OKJ) tanulmányok esetén beszámítjuk, ezáltal a képzési idő 1 évvel lerövidül.

 

Szolgáltatásaink:

 • a 9-10. évfolyamon tanulószoba segíti az eredményes tanulást
 • az E-ellenőrző a tanulmányi eredmények naprakész követését szolgálja
 • érdeklődő diákjainknak az emelt szintű érettségire való felkészítést is biztosítjuk
 • tanórán kívüli és egyéni foglalkozások keretében biztosítjuk a tehetséges és a tanulási problémákkal küzdő tanulóink fejlődését
 • tehetséges diákjainknak házi versenyeket szervezünk, és támogatjuk iskolán kívüli versenyeken való részvételüket is
 • délutánonként több sportágban is kipróbálhatják magukat diákjaink
 • nehézségekkel küzdő tanulóinknak MENTORDA programunkkal és pszichológiai szolgáltatással nyújtunk támogatást
 • színház- és múzeumlátogatásokat, rendszeres hétvégi túrákat, külföldi tanulmányutakat szervezünk

 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA
A képzés 3+2 éves, az első 3 évet a komplex szakmai vizsga zárja.
A szakközépiskolai tagozatunkon szociális gondozó és ápoló végzettség szerezhető 3 év alatt. Elsődleges célja a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztése.
A szakmai tárgyak mellett komplex műveltségi területeken folyik az oktatás:
kommunikáció, idegen nyelv, matematika, társadalomismeret, természetismeret, testnevelés.
Az OKJ végzettséget szerzett tanulóknak lehetőségük lesz tanulmányaikat folytatni, és egy további, 2 éves érettségi felkészítőszakasz után érettségi bizonyítványt is szerezni.