PONTSZÁMÍTÁS ÉS RANGSOROLÁS

 


Szakgimnázium

 

Ha valamelyik szakgimnáziumi osztályunkba jelentkezel, részt kell venned a központi írásbeli felvételi vizsgán magyar nyelvből és matematikából.
Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.


A 1201, 1202 és 1203 tanulmányi területre jelentkezőket a hozott pontok és a központi írásbelin szerzett pontok összege alapján (maximum 150 pont), tagozatonként rangsoroljuk.

 

 

Ha mentesség miatt a felsorolt tantárgyak közül az egyik tárgyból nem rendelkezel érdemjeggyel, akkor a többi 4 tárgy eredményét növeljük 25%-kal a tanulmányi eredmény kiszámításánál. Ha mentesülsz a központi felvételi vizsga egyes részeinek értékelése alól, a többi vizsgarészben megszerezhető pontszámot tekintjük maximális pontszámnak, és az eredményedet ehhez viszonyítjuk.

 

Szakközépiskola


A 1204 kódszámú tanulmányi területen (szociális gondozó és ápoló szakközépiskolai képzés) nem kérjük a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét, pontszámaidat csak a hozott pontokból számítjuk (maximum 50 pont).
Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.

 

 

Rangsorolás

 

A hozzánk jelentkező tanulókat a fenti pontszámszámítás alapján elért összpontszámuk alapján, tagozatonként rangsoroljuk. Aki több tagozatot is megjelölt, az több listán is szerepelni fog, listánként (valószínűleg) eltérő sorszámmal.
Pontegyenlőség esetén a következő elvek alapján rangsoroljuk a jelentkezőket:

 • az egyenlő pontszámú jelentkezők közül előre soroljuk azokat, akik halmozottan hátrányos helyzetűek.
 • a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül előre soroljuk azokat, akiknek lakóhelye/tartózkodási helye az iskola székhelyének településén (Budapesten) található.
 • a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül előre soroljuk azokat, akiknek szülei, testvérei iskolánknak vagy jogelődjeinek a tanulói voltak.
 • az egyenlő pontszámú jelentkezők esetén a bukott tanulót soroljuk leghátrébb.
 • a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül tagozatonként a következő szempontok szerint járunk el:

1201-es tagozatkódot megjelölők:

   • az egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki történelemből jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban.
   • a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki magyar irodalomból jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban.
   • a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki matematikából jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban.

1202-es tagozatkódot megjelölők:

   • az egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki magyar irodalomból jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban.
   • a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki történelemből jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban.
   • a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki matematikából jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban.

1203-as tagozatkódot megjelölők:

  • az egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki biológiából jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban.
  • a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki fizikából jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban.
  • a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki magyar irodalomból jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban.

1204-es tagozatkódot megjelölők:

   • az egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki történelembél jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban.
   • a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki magyar irodalomból jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban.
   • a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki biológiából jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban.